Статии
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Каталогът “Споделени информационни ресурси” съдържа над 360 000 библиографски описания на статии от вестници и списания публикувани през периода 1996 – 2009 година.

Данните са предоставени от седем регионални библиотеки:

Регионална библиотека „П. К. Яворов”, Бургас
Народна регионална библиотека „П. Р. Славейков”, Велико Търново
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, Габрово
Регионална библиотека „Е. Попдимитров”, Кюстендил
Регионална библиотека „Никола Вапцаров” , Кърджали
Столична библиотека, София
Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Търговище

Софтуер и техническата поддръжка на каталога – СофтЛиб ООД и Прима Софт ООД
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.